7.1 foward хайж байна

Би танилцуулгад хэлсэнчлэн нийгмийн судлаачид кино урлагийн нь гэрэл зураг шилжих шилжилтийн шиг шилжилтийг гаргах үйл явцад байдаг. Энэ номонд бид хэрхэн судлаачид замаар (Chapter 4) зан (Бүлэг 2) ажиглах, асуулт (Chapter 3), ажиллуулах туршилт асуух дижитал насны боломжийг ашиглаж эхэлсэн бөгөөд (Бүлэг 5) хамтран ажиллах юм харсан гэж яг сүүлийн жилүүдэд зүгээр л боломжгүй байсан юм. Эдгээр боломжуудын давуу талыг судлаачид бас хэцүү, тодорхой бус ёс зүйн шийдвэр (Бүлэг 6) даван туулж болно. Энэ сүүлчийн бүлэгт, би эдгээр бүлгүүдэд дамжуулан ажиллуулж, нийгмийн судалгааны ирээдүйд чухал ач холбогдолтой байх болно гурван сэдвийг онцлон хүсч байна.