7.1 Raugoties foward

Kā es teicu ievadā, sociālie zinātnieki ir procesā padarīt pāreju, piemēram, pārejot no fotogrāfijas uz kino. Šajā grāmatā, mēs esam redzējuši, kā pētnieki ir sākuši izmantot spējas digitālajā laikmetā novērot uzvedību (2. nodaļa), uzdot jautājumus (3. nodaļa), palaist eksperimentu (4.nodaļa), un sadarboties (5. nodaļa), tādā veidā, kas bija vienkārši neiespējami pavisam nesenā pagātnē. Pētnieki, kas izmanto šīs iespējas būs arī cīnīties grūti, neviennozīmīgi ētiskus lēmumus (6. nodaļa). Šajā pēdējā nodaļā, es gribētu izcelt trīs tēmas, kas darbojas caur šīm nodaļām un, kas būs svarīgs nākotnei sociālo pētījumu.