7.1 Pri pohľade foward

Ako som už povedal v úvode, sociálne vedci sú v procese tvorby prechodu, ako je prechod z fotografovania do kinematografie. V tejto knihe sme videli, ako si vedci začali používať možnosti digitálneho veku pozorovať správanie (kapitola 2), pýtajte (kapitola 3), spúšťať experimenty (kapitola 4) a spolupracovať (kapitola 5) takým spôsobom, ktorý boli jednoducho nemožné v pomerne nedávnej minulosti. Výskumní pracovníci, ktorí využívajú týchto príležitostí bude tiež musieť čeliť obtiažnym, nejednoznačné etické rozhodnutia (kapitola 6). V tejto poslednej kapitole by som chcel upozorniť na tri témy, ktorá beží prostredníctvom týchto kapitol, ktoré budú dôležité pre budúcnosť sociálneho výskumu.