7.1 Nrhiav foward

Raws li kuv hais nyob rau hauv cov kev taw qhia, kev soj ntsuam ntawm muaj nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev ua ib txoj kev hloov ib yam li cov kev hloov los ntawm photography rau cinematography. Nyob rau hauv phau ntawv no, peb twb pom yuav ua li cas soj ntsuam tau pib siv lub peevxwm ntawm cov muaj hnub nyoog los soj ntsuam tus cwj pwm (Chapter 2), nug nqe lus nug (Tshooj 3), khiav thwmsim (Chapter 4), thiab koom tes (Tshooj 5) nyob rau hauv txoj kev uas tau cias tsis yooj yim sua nyob rau hauv lub heev tsis ntev los no yav dhau los. Soj ntsuam uas coj kom zoo dua ntawm cov txuj tseem yuav tau hais yooj yim, tsis meej xwm koom kev txiav txim siab (Tshooj 6). Nyob rau hauv no kawg tshooj, Kuv xav mus rau ntsiab peb ntxhais uas khiav los ntawm tej tshooj no thiab uas yuav tsum tau ib qho tseem ceeb rau lub neej yav tom ntej ntawm kev sib raug tshawb fawb.