7.1 niecierpliwością

Jak powiedziałem na wstępie, badacze społeczni są w procesie podejmowania przejście takiego przejścia od fotografii do kinematografii. W tej książce, widzieliśmy, jak badacze zaczęli korzystać z możliwości ery cyfrowej obserwować zachowanie (rozdział 2), zadawać pytania (rozdział 3), przeprowadzania eksperymentów (rozdział 4) i współpracować (rozdział 5) w sposób, który były po prostu niemożliwe w całkiem niedawnej przeszłości. Naukowcy, którzy korzystają z tych możliwości będzie musiał zmierzyć się z trudnymi, niejednoznaczne decyzje etyczne (rozdział 6). W tym ostatnim rozdziale, chciałbym zwrócić uwagę na trzy tematy, które przebiegają przez te rozdziały i to będzie ważne dla przyszłości badań społecznych.