7.1 Mirando cara diante

Como dixo na introdución, investigadores sociais están no proceso de facer unha transición como a transición da fotografía á cinematografía. Neste libro, vimos como os investigadores comezaron a usar os recursos da era dixital para observar o comportamento (Capítulo 2), facer preguntas (capítulo 3), realizaron experimentos (Capítulo 4), e colaborar (Capítulo 5) de forma que eran simplemente imposibles no pasado moi recente. Investigadores que se aproveitan destas oportunidades tamén terá que enfrontarse, decisións éticas ambiguas difíciles (Capítulo 6). Neste último capítulo, gustaríame destacar tres temas que percorren estes capítulos e que serán importantes para o futuro da investigación social.