7.1 търси натурализира

Както казах в увода, социалните изследователи са в процес на вземане на прехода като преходът от фотография на кинематографията. В тази книга, която сме виждали как учените са започнали да използват възможностите на дигиталната ера, за да наблюдаваме поведението (Глава 2), да зададете въпроси (Глава 3), провеждате експерименти (глава 4), и да си сътрудничат (Глава 5) по начин, който бяха просто невъзможно в съвсем близкото минало. Изследователите, които да се възползват от тези възможности също ще трябва да се изправи срещу трудни, двусмислени етични решения (Глава 6). В тази последна глава, бих искал да подчертая три теми, които преминават през тези глави и че ще бъдат важни за бъдещето на социалните изследвания.