7.1 foward Axtarıram

Mən tətbiqi bildirib ki, sosial tədqiqatçılar kinematoqrafiya üçün fotoqrafiya keçid kimi bir keçid edilməsi prosesi var. tədqiqatçılar yolları sual (Fəsil 3), run təcrübələr, davranış (Fəsil 2) müşahidə xahiş (Fəsil 4) digital yaş imkanları istifadə edərək başladı və (Fəsil 5) əməkdaşlıq necə Bu kitabda, biz gördük ki, olduqca yaxın keçmişdə sadəcə mümkün idi. bu imkanlardan faydalanmaq Tədqiqatçılar çətin, birmənalı etik qərarlar (Fəsil 6) üzləşmək lazımdır. Bu son fəsildə, mən bu fəsildən vasitəsilə run və sosial araşdırma gələcəyi üçün əhəmiyyətli olacaq üç mövzular qeyd etmək istərdim.