7.1 מחפש foward

כפי שאמרתי בהקדמה, חוקרים חברתיים נמצאים בתהליך של ביצוע מעבר כמו המעבר מצילום כדי צילום. בספר זה, ראינו כיצד חוקרים החלו להשתמש ביכולות של העידן הדיגיטלי להתבונן בהתנהגות (פרק 2), לשאול שאלות (פרק 3), ניסויים לרוץ (פרק 4), ולשתף פעולה (פרק 5) בדרכים היו פשוט בלתי אפשריים בעבר די האחרון. חוקרים המנסים לנצל את ההזדמנויות האלה גם יצטרכו להתעמת קשות, החלטות אתיות מעורפלות (פרק 6). בפרק האחרון, אני רוצה להדגיש שלושה נושאים שמופעלים באמצעות הפרקים הללו וזה יהיה חשוב לעתיד של מחקר חברתי.