7.1 Kuangalia foward

Kama nilivyosema katika utangulizi, watafiti kijamii ni katika mchakato wa kufanya mpito kama mpito kutoka kupiga picha kwa Sinematografi. Katika kitabu hiki, tumeona jinsi watafiti wameanza kutumia uwezo wa umri digital kuchunguza tabia (Sura ya 2), kuuliza maswali (Sura ya 3), kukimbia majaribio (sura ya 4), na kushirikiana (sura 5) kwa namna ambayo walikuwa tu haiwezekani katika siku za karibuni kabisa. Watafiti ambao kuchukua faida ya fursa hizi pia kuwa ili kukabiliana na magumu, utata maamuzi ya kimaadili (Sura ya 6). Katika sura hii ya mwisho, Ningependa kuonyesha dhamira tatu kwamba kukimbia kwa njia sura hizo na kwamba itakuwa muhimu kwa mustakabali wa utafiti wa kijamii.