7.1 Looking foward

Kao što sam rekao u uvodu, socijalne istraživači su u procesu izrade tranzicije kao što je prelazak sa fotografije na kinematografije. U ovoj knjizi, vidjeli smo kako su istraživači počeli koristiti mogućnosti digitalnog doba da posmatraju ponašanje (Poglavlje 2), postavljaju pitanja (Poglavlje 3), radi eksperimente (Poglavlje 4), i surađivati ​​(Poglavlje 5) na način da su jednostavno nemoguće u sasvim nedavnoj prošlosti. Istraživači koji iskoriste ove mogućnosti će morati da se suoče sa teškim, dvosmislena etičkih odluka (poglavlje 6). U ovom posljednjem poglavlju, voleo bih da se istakne tri teme koje prolaze kroz ta poglavlja i da će biti važno za budućnost društvenih istraživanja.