1.4.3 Etyka wszędzie

W przyszłości naukowcy będą walczyć mniejsza z tym, co można zrobić więcej z tego, co powinno być zrobione.

W przeszłości koszt był dominującym ograniczenie co naukowcy robić. Ale, jak widać, w tej książce, koszt niektórych form badań jest gwałtowny. W zasadzie bez żadnych kosztów, naukowcy mogą teraz potajemnie obserwować zachowanie milionów ludzi i może prowadzić masowe eksperymenty bez zgody, a nawet wiedzy uczestników. W przyszłości, w związku z tym, naukowcy będą walczyć mniejsza z tym, co można zrobić więcej z tego, co powinno być zrobione. Rozdział 6 zostanie w całości poświęcony etyce, ale również zintegrować etyki do innych rozdziałów, jak również. W erze cyfrowej, etyka staje się coraz ważniejszym czynnikiem przy badacze zrównoważenia kompromisów między różnymi podejściami badawczymi.