1.4.3 Etika kudo

Në të ardhmen, shkencëtarët do të luftojnë pak me atë që mund të bëhet dhe më shumë me atë që duhet bërë.

Në të kaluarën, kostoja ka qenë një pengesë dominuese në atë që studiuesit të bëjë. Por, si ju do të shihni në këtë libër, kostoja e formave të caktuara të hulumtimit është plummeting. Në thelb asnjë kosto, studiuesit tani mund të fshehtë të vëzhguar sjelljen e miliona njerëzve, dhe mund të kryejë eksperimente masive pa miratimin apo edhe ndërgjegjësimit të pjesëmarrësve. Në të ardhmen, për këtë arsye, studiuesit do të luftojnë pak me atë që mund të bëhet dhe më shumë me atë që duhet bërë. Kapitulli 6 do t'i kushtohet tërësisht të etikës, por edhe të integrohen etikën në kapitujt e tjera. Në moshën dixhitale, etika do të bëhet një konsideratë gjithnjë e më e rëndësishme kur studiuesit balancuar shkëmbime ndërmjet qasjeve të ndryshme kërkimore.