1.4.3 етика навсякъде

В бъдеще учените ще се борят по-малко от това, което може да се направи и повече с това, което трябва да се направи.

В миналото, на разходите е доминираща ограничение за това, което правят изследователите. Но, както ще видите в тази книга, цената на някои форми на научните изследвания се срива. По същество, без разходи, изследователи вече могат тайно да наблюдават поведението на милиони хора, и да провеждат масови експерименти без съгласието или дори информираността на участниците. В бъдеще, поради това, изследователите ще се борят по-малко от това, което може да се направи и повече с това, което трябва да се направи. Глава 6 ще бъде изцяло посветена на етика, но аз също се интегрират етика в другите глави, както добре. В дигиталната ера, етика ще станат все по-важен фактор, когато изследователи балансиране на компромиси между различни изследователски подходи.