1.4.3 אתיקה בכל מקום

בעתיד, חוקרים יתקשו פחות עם מה ניתן לעשות יותר עם ​​מה צריך להיעשות.

בעבר, עלות כבר אילוץ דומיננטי על מה לעשות חוקרים. אבל, כפי שתראה לכל אורך הספר הזה, העלות של סוגים מסוימים של מחקר צונחת. בשעה בעצם ללא עלות, חוקרים יכולים כעת לצפות את ההתנהגות של מיליוני אנשים בסתר, והוא יכול לבצע ניסויים מסיביים ללא הסכמה או אפילו מודעות של משתתפים. בעתיד, ולכן, חוקרים יתקשו פחות עם מה ניתן לעשות יותר עם מה צריך להיעשות. פרק 6 יוקדש כולו לאתיקה, אבל אני גם לשלב אתיקה לתוך בפרקים אחרים גם כן. בעידן הדיגיטלי, אתיקה תהפוך שיקול חשוב יותר ויותר כאשר חוקרים לאזן את יחסי הגומלין בין גישות מחקר השונות.