1.4.3 Etika svuda

U budućnosti, istraživači će bore manje sa onim što se može učiniti i više sa što treba učiniti.

U prošlosti, trošak je bio dominantan ograničenje na ono što istraživači rade. Ali, kao što ćete vidjeti u ovoj knjizi, troškovi pojedinih oblika istraživanja je nagli pad. U suštini nema cijene, istraživači sada mogu tajno posmatrati ponašanje miliona ljudi, i mogu obavljati masivne eksperimenata bez pristanka ili čak svijest učesnika. U budućnosti, dakle, istraživači će bore manje sa onim što se može učiniti i više sa što treba učiniti. Poglavlje 6 će biti u potpunosti posvećen etici, ali isto tako integrirati etike u drugim poglavljima kao dobro. U digitalnom dobu, etika će postati sve važniji obzir kada su istraživači uravnotežiti kompromisa između različitih istraživačkih pristupa.