1.4.3 Etika di mana-mana

Pada masa akan datang, penyelidik akan berjuang kurang dengan apa yang boleh dilakukan dan banyak lagi dengan apa yang perlu dilakukan.

Pada masa lalu, kos telah menjadi kekangan dominan kepada apa yang penyelidik lakukan. Tetapi, seperti yang anda akan lihat di dalam buku ini, kos beberapa bentuk penyelidikan jatuh. Pada dasarnya tidak ada kos, penyelidik kini boleh diam-diam memerhatikan gelagat berjuta-juta orang, dan boleh menjalankan eksperimen secara besar-besaran tanpa kebenaran atau kesedaran peserta. Pada masa akan datang, oleh itu, penyelidik akan berjuang kurang dengan apa yang boleh dilakukan dan banyak lagi dengan apa yang perlu dilakukan. Bab 6 akan sepenuhnya ditumpukan kepada etika, tetapi saya juga mengintegrasikan etika ke dalam bab-bab yang lain. Dalam era digital, etika akan menjadi satu pertimbangan yang semakin penting apabila penyelidik mengimbangi keseimbangan antara pelbagai pendekatan penyelidikan.