1.4.3 Ētika visur

Nākotnē zinātnieki cīnīsies mazāk ar to, ko var izdarīt, un vairāk ar to, kas būtu jādara.

Agrāk, izmaksas ir bijusi dominējošā ierobežojums, ko pētnieki darīt. Bet, kā jūs redzēsiet visā šajā grāmatā, izmaksas konkrētu formu pētījumu plummeting. Pie būtībā bez maksas, pētnieki var tagad slepeni novērot uzvedību miljoniem cilvēku, un var veikt masveida eksperimentus bez piekrišanas vai pat izpratnes par dalībnieku. Nākotnē, tāpēc zinātnieki cīnīsies mazāk ar to, ko var izdarīt, un vairāk ar to, kas būtu jādara. 6. nodaļa tiks pilnībā veltīta ētiku, bet es arī integrēt ētiku citās nodaļās, kā arī. Digitālajā laikmetā, ētika kļūs arvien svarīgs apsvērums, kad pētnieki līdzsvarot kompromisus starp dažādām pētniecības pieejas.