1.4.3 Etikk overalt

I fremtiden vil forskerne sliter mindre med hva som kan gjøres og mer med hva som bør gjøres.

I det siste, har kostnadene vært en dominerende begrensning på hva forskere gjør. Men, som du vil se i denne boken, er kostnaden for visse former for forskning stuper. På egentlig ingen kostnad, kan forskerne nå hemmelighet observere atferden til millioner av mennesker, og kan gjennomføre massive eksperimenter uten samtykke eller kjennskap til deltakerne. I fremtiden vil derfor forskere sliter mindre med hva som kan gjøres og mer med hva som bør gjøres. Kapittel 6 vil være helt viet til etikk, men jeg integrere også etikk i de andre kapitlene i tillegg. I den digitale tidsalder, vil etikk blitt en stadig viktigere faktor når forskerne balansere avveininger mellom ulike forskningsmetoder.