1.4.3 Етика свуда

У будућности, истраживачи ће се борити мање са оним што може да се уради и више са оним што треба да се уради.

У прошлости, цена је била доминантна ограничење на оно што истраживачи раде. Али, као што ћете видети кроз ову књигу, трошкови појединих облика истраживања да пада. У суштини без трошкова, истраживачи сада могу тајно посматрати понашање милиона људи, а могу да обаве масивне експерименте без сагласности или чак свести учесника. У будућности, стога, истраживачи ће се борити мање са оним што може да се уради и више са оним што треба да се уради. Поглавље 6 ће бити у потпуности посвећен етици, али такође интегрише етику у осталим поглављима као добро. У дигиталном добу, етика ће постати све значајнији фактор када су истраживачи уравнотежити компромисе између различитих истраживачких приступа.