1.4.3 etik överallt

I framtiden kommer forskare kämpa mindre med vad som kan göras och mer med vad som bör göras.

I det förflutna, har kostnaden varit en dominerande begränsning på vad forskare gör. Men, som du ser i den här boken, kostnaden för vissa former av forskning rasar. Vid väsentligen ingen kostnad, kan forskarna nu i hemlighet observera beteendet hos miljontals människor, och kan göra stora experiment utan samtycke eller medvetenhet om deltagarna. I framtiden kommer därför forskare kämpa mindre med vad som kan göras och mer med vad som bör göras. Kapitel 6 kommer att ägnas helt åt etik, men jag integrera också etik i de andra kapitlen också. I den digitala tidsåldern kommer etik bli en allt viktigare faktor när forskarna balansera avvägningar mellan olika forskningsmetoder.