1.4.3 Etika všade

V budúcnosti budú vedci bojujú menej s tým, čo možno urobiť, a ešte s tým, čo je potrebné urobiť.

V minulosti, náklady je dominantný obmedzenia na to, čo výskumníci. Ale, ako uvidíte v celej tejto knihe, sa náklady na určité formy výskumu klesajú. V podstate žiadne náklady, vedci teraz môžu tajne sledovať správanie miliónov ľudí, a môžu vykonávať rozsiahle experimenty bez súhlasu alebo dokonca vedomia účastníkov. V budúcnosti preto budú výskumníci sa snažia menej s tým, čo možno urobiť, a ešte s tým, čo je potrebné urobiť. Kapitola 6 bude úplne venovaný etiky, ale tiež som integrovať etiku do ostatných kapitol rovnako. V digitálnom veku, sa etika stávajú stále dôležitejším faktorom pri výskumníci vyvažovať kompromisy medzi rôznymi výskumnými prístupmi.