1.4.3 Ética en todas partes

No futuro, os investigadores van loitar menos co que se pode facer e máis co que debe ser feito.

No pasado, o custo foi unha limitación dominante sobre o que facer investigadores. Pero, como podes ver ao longo deste libro, o custo de certas formas de investigación está en caída libre. No esencial, sen ningún custo, os investigadores poden agora secretaría observar o comportamento de millóns de persoas, e pode conducir experimentos masivas sen o consentimento ou mesmo conciencia de participantes. No futuro, por iso, os investigadores van loitar menos co que se pode facer e máis co que debe ser feito. Capítulo 6 será enteiramente dedicada á ética, senón tamén integrar a ética para os outros capítulos tamén. Na era dixital, a ética se fará unha consideración cada vez máis importante cando os investigadores equilibrar os trocos entre varias enfoques de investigación.