1.4.3 Ètica de tot el món

En el futur, els investigadors hauran de lluitar menys amb el que es pot fer i més amb el que s'ha de fer.

En el passat, el cost ha estat una limitació dominant en el que els investigadors fan. Però, com es veurà al llarg d'aquest llibre, el cost de certes formes d'investigació està caient en picat. En essència, sense cost, els investigadors poden observar ara en secret el comportament de milions de persones, i poden dur a terme experiments massius sense el consentiment o fins i tot la consciència dels participants. En el futur, per tant, els investigadors hauran de lluitar menys amb el que es pot fer i més amb el que s'ha de fer. Capítol 6 estarà dedicat enterament a l'ètica, però també integrar l'ètica en els altres capítols també. En l'era digital, l'ètica esdevindrà un factor cada vegada més important quan els investigadors equilibrar les compensacions entre els diferents enfocaments d'investigació.