3.5.3 Gamification

ਮਿਆਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ boring ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ-ਚੁਕਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਪਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਚੁਕਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇੱਕ ਨਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੋਨੋ ਵਾਰ-ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ-ਵਰਗੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ gamification ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਦੀ Friendsense, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਰਦ ਗੋਇਲ, ਵਿੰਟਰ ਮੇਸਨ, ਅਤੇ ਡੰਕਨ ਵਾਟਸ (2010) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਰਗੇ ਹਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਣ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੈ. Conceptually, ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹੈ. ਖੋਜਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ 'ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ (ਇਸ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਾਣ ਗਏ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝੌਤੇ '). ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ logistically ਦੋਨੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ.

ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹਿਮਤ, ਐਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤ ਨੂੰ (ਚਿੱਤਰ 3.9) ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ. ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ Intermixed, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸੀ ਜ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਇਰਲ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ.

ਚਿੱਤਰ 3.9: Friendsense ਦਾ ਅਧਿਐਨ (ਗੋਇਲ, ਮੇਸਨ, ਅਤੇ ਵਾਟਸ 2010) ਤੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ. ਖੋਜਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, gamelike ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਵੇਖਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਐਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੋਨੋ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਇਆ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ. ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਗੋਇਲ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ.

ਚਿੱਤਰ 3.9: Friendsense ਅਧਿਐਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (Goel, Mason, and Watts 2010) . ਖੋਜਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, gamelike ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਵੇਖਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਐਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੋਨੋ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਇਆ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ. ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਗੋਇਲ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ.

ਰਵੱਈਆ ਸਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਤੱਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, "ਕੀ [ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ] Israelis ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ?" ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ "ਕੀ [ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ] ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ?" "[ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ] ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਅ ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਹੋ?" ਅਤੇ "ਕੀ [ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ] ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ?" ਇਹ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ:, ਖੋਜਕਾਰ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਹੈ: ਰਵੱਈਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਪੀਣ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਨ ਅਧਿਐਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ. ਪਹਿਲੀ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਨਬੀ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 30% 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ. ਦੂਜਾ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਅੰਦਾਜ਼ਾ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਮੁੱਦੇ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ.

ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ (ਬਦਕਿਸਮਤੀ) ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਵੇਖਣ. ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਸਰਵੇਖਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਤਜਰਬਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲੈ. ਕੁਝ ਡਰ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ gamification ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਨ.

ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋੜਨ: ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਦੋਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ.