6.6.4 ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਕਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ.

ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ philosophizing ਅਤੇ ਬੈਲਸਿੰਗ ਬਾਅਦ, ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਜਦ Encore ਨੂੰ ਵਤਆਰ, ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ, ਜਦ ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਿੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ, ਕਿਉਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਲਟ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰੈਕ, ਇਹ ਸਿੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀ ਹਨ. Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਦ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਤ, ਪਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ, ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹਨ, ਅਤੇ, ਕਿਉਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ "ਅਫਸੋਸ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ," ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਚਾਲ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਇਜ਼-ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ-ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ (Sunstein 2005) . ਕ੍ਰਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਦੇ ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤਜਰਬੇ 700,000 ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁੱਖ ਸੀ. ਪਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਪਿਤ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਤਜਰਬੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਤਰਾ (ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਹੈ, ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤਜਰਬੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ; ਉਥੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਸੋਧ ਹਨ. ਪਰ, ਕੁਝ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਖੋਜਕਾਰ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ. ਕਾਫ਼ੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ-ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ.

ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਸੂਲ ਪਰੇ ਭੇਜਣਾ, ਇਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ. ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ (Wendler et al. 2005) . ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੀ ਅਸਲ ਪੱਧਰ 'ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੀਮਤੀ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੋਜਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਪਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਜਾਵੇਗਾ ਫੀਡ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (Meyer 2015) . ਜੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਘੱਟੋ ਖਤਰਾ ਹੈ. ਅਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ Encore ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, Encore ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ. ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ. ਪਰ, Encore-ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਧ ਵਰਜਨ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਮ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ YouTube-ਹੈ (Narayanan and Zevenbergen 2015) .

ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ (Cohen 1988) . ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ਹੈ-ਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ-ਤਦ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. (ਪਿੱਛੇ ਘਟਾਓ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 4. ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੋ) ਪਰ ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੌਰ ਛੋਟੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਾਵਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਨਵ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ. (, ਦੇ ਅਧੀਨ-ਤਾਕਤੀ ਭਾਵ) ਐਨਾਲਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ. (, ਵੱਧ-ਤਾਕਤੀ ਭਾਵ) ਹੁਣ, ਪਰ, ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੇ, ਫਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ (Prentice and Miller 1992) .

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜੋਿਖਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮੰਚਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ:

  • (Q1) "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ?": [ਜੀ], [ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈ], [no]
  • (Q2) "ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?": [ਜੀ], [ਜੀ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ], [ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਰਿਹਾ], [no]

ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਕੈਨੀਕਲ Turk) ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨ ਸਵਾਲ -answer (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .

ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ). ਦੂਜਾ, ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਜਨ ਦੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕਈ ਵਰਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ ਯੋਗ ਕਰੋ. ਇਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ, ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਖੋਜਕਾਰ 'ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ; ਅਸਲ ਵਿਚ, Schechter and Bravo-Lillo (2014) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ.

ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ ਉਲਟ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜਕਾਰ ਉੱਚ-ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਦ ਇੱਕ ਨਵ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖੋਜਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਉਣ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਣ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਟਰਾਇਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਗਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ-ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼ I ਅਤੇ II ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਨਵ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ. ਨਵ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਮੰਚਨ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਹੀ ਬਣਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਜਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਜਕਾਰ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Encore ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜ ਦੇ-ਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ-ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮਿਆਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨੈਤਿਕ-ਜਵਾਬ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਮੰਚਨ ਟਰਾਇਲ-ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ, ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ.