6.6.3 ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ.

ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੈ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ Lowrance (2012) ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪਾ: ". ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" ਗੁਪਤ, ਪਰ, ਕਰਣਾ ਘੜਮੱਸ ਸੰਕਲਪ ਹੈ (Nissenbaum 2010, Ch. 4) , ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਹੈ. ਸੋਚ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਿਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ Costas Panagopoulos ਹਰ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਦੋ ਕਸਬੇ-Monticello, ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ Holland, ਮਿਸ਼ੀਗਨ-Panagopoulos ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ / ਜੋ ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ. ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ-ਏਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਇਓਵਾ-Panagopoulos / ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ​​ਸ਼ਰਮ ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (Panagopoulos 2010) ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (Gerber, Green, and Larimer 2008) . ਜੋ ਵੋਟ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੋਜਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਕਸੀਦ ਹੈ (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) . ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਖਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ (Nissenbaum 2010) . ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬਜਾਇ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਖਰਿਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ unbothered ਜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚ ਜੇ. ਇਸ ਲਈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Nissenbaum (2010) , "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੀ ਲੁਕੋ ਲਈ ਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ."

ਕੁੰਜੀ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ (Nissenbaum 2010) . ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

  • ਅਦਾਕਾਰ (ਵਿਸ਼ੇ, ਭੇਜਣ, ਕਰਤਾ)
  • ਗੁਣ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ)
  • ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਸੂਲ (ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ)

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, "ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਪ੍ਰਸੰਗ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?" Panagopoulos ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ (2010) ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਖੋਜਕਾਰ ਵੋਟਰ ਜ ਗੈਰ-ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, Panagopoulos ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ / ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਸੀ ​​ਯਕੀਨ ਹੈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ (Issenberg 2012, 307) .

ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ, ਪ੍ਰਸੰਗ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਲਾਗ ਵਰਤ 2014 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਈਬੋਲਾ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Wesolowski et al. 2014) . ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 1: ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ [ਗੁਣ]; ਅਧੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ [ਅਦਾਕਾਰ] ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਭਵਿੱਖ ਲਈ [ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਸੂਲ] ਨੂੰ ਵਰਤਣ
  • ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 2: ਭੇਜਣ ਅਧੂਰਾ ਬੇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ [ਗੁਣ]; ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ [ਅਦਾਕਾਰ]; ਈਬੋਲਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਬੋਰਡ [ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਸੂਲ]

ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੋਨੋ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਗੁਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ, Nissenbaum (2015) ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਆਯਾਮੀ ਕੁਦਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨ-ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਸੂਲ-ਹੈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਆਮ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪਕੜ' ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ.

ਪ੍ਰਸੰਗ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹਾਰਡ ਹਨ (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) . ਅੱਗੇ, ਵੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜ ਵਾਪਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੇ ਅਧਿਆਇ 8 Nissenbaum (2010) ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਹੈ "ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋੜ ਨਿਯਮ." ਇਹ ਰਹਿਤ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸੰਗ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀ ਬੁਛਾਡ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ. ਭਲਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਖੋਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੋਜਕਾਰ, ਜੋ ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ ਤਰਜੀਹ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਖੋਜਕਾਰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ.

ਅਦਾਕਾਰ (ਵਿਸ਼ੇ, ਭੇਜਣ, ਕਰਤਾ), ਗੁਣ: ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਕ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਅੱਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਸੂਲ (ਸੀਮਿਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਹਿੰਦਾ) (Nissenbaum 2010) . ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਾਉਣ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਾਰ.