2.3 ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ

ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਦਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਹਨ.

ਖੋਜਕਾਰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਖੋਜ ਡਾਟਾ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ), ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਗੁਣ, ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਡਾਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਪਸ ਸਟੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ' ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੋਜਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ:

  • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ: big, ਹਮੇਸ਼ਾ-ਤੇ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
  • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਖੋਜ ਲਈ: ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ, ਗੈਰ-ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਭਟਕ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਅਪਹੁੰਚ ਗੰਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਰ-ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਘੱਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ-'ਤੇ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.