5.5.5 ਨੈਤਿਕ ਰਹੋ

ਸਲਾਹ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਹੋਰ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਇ 6-ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ Netflix ਇਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. Relatedly, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ. ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ Foldit ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲੇਖਕ "Foldit ਖਿਡਾਰੀ 'ਸੀ (Cooper et al. 2010) .

ਓਪਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, Netflix ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ. ਪਰ ਫਿਲਮ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਹਕ 'ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ਜ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. Netflix ਡਾਟਾ ਡੀ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ Netflix ਡਾਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਕੇ ਡੀ-ਬੇਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ Narayanan and Shmatikov (2008) (ਅਧਿਆਇ 6 ਦੇਖੋ). ਅੱਗੇ, ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਮਲਾਵੀ ਜਰਨਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ (ਏਡਜ਼) ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ "ਭੀੜ" ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ.