5.4.1 eBird

eBird birders ਤੱਕ ਪੰਛੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਧਰ 'ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪੰਛੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਹਰ ਪਲ 'ਤੇ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ dataset ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਸਕੋਪ ਪਰੇ ਹੈ. ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਛੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਡਾਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 'ਤੇ, "birders" ਨੂੰ ਨਵਾਜਬ ਮਜ਼ੇਦਾਰ-ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਛੀ ਦੇਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਲਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਛੀ ਜਾਓ. ਇਹ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. eBird ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ birders ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ 250,000 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੱਕ 260 ਲੱਖ ਪੰਛੀ sightings ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (Kelling et al. 2015) .

eBird ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰ, birders ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ:

"ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ closets ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬੁੱਕ, ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ, ਵਿਆਖਿਆ checklists, ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਝੂਠ. birding ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਚਾਚਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ' ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. " (Fitzpatrick et al. 2002)

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਵਰਤੇ ਬੈਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, eBird ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਰੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ birders ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦ, ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ: eBird ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਡਾਟਾ ਛੇ ਕੁੰਜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਗੈਰ-birding ਪਾਠਕ ਲਈ, "ਜਤਨ" ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਖਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਢੰਗ ਹੈ. ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਡਾਟਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ. Birders ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬ ਰਿਪੋਰਟ-ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ-ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲੈਗ, ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ. ਇਸ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫਲੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ. Birder-ਫਲੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਰ-ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਭਵ ਵਾਧੂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ਉਹ eBird ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Kelling et al. 2012) . ਦੇਖੇਯਾ ਪ੍ਰੇਖਣ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਫਿਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 100 ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ (Bonney et al. 2014) . eBird ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ birders ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਛੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ.

eBird ਦੇ beauties ਦੀ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ "ਕੰਮ" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੀ ਵਾਪਰ-ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ, birding ਹੈ. ਇਹ ਫੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ, "ਕੰਮ" birders ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਟਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, eBird ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ birders ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਖਣ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (Kelling et al. 2012; Kelling et al. 2015) . ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ birders ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀ ਹਨ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕੁਝ birders ਸਿਰਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ.

eBird ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ, eBird ਖੋਜਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ birders ਕੇ ਪੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, eBird ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੇ, birders ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੀ ਵੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) . ਦੂਜਾ, eBird ਖੋਜਕਾਰ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਵਿਖਮ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ੳੱੁਪਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਛੀ ਐਡਜਸਟ eBird ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ.

ਕਈ ਗੈਰ-ਪੰਛੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ eBird ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ eBird ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚਦੇ "eBird ਡਾਟਾ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ?", ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਹੈ. ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਸੱਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ "ਕੁਝ ਖੋਜ ਸਵਾਲ ਲਈ, eBird ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਛੀ ਵਿਗਿਆਨ ਡਾਟਾ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?" ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ, ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹੈ.

eBird ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਸਵੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਪਰ, eBird, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹਨ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ,.