ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ

ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉੁਮਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿੱਟ ਕੇ ਬਿੱਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ, 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੀ info@bitbybitbook.com .

ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ. ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ Google ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. GOOGLE ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਅਤੇ NONINFRINGEMENT ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ disclaims.