2.3.2.7 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ.

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਮ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੁਕਸਾਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿਲੱਖਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਦੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਅਕਸਰ ਅਪਹੁੰਚ (ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਹਨ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੀ-ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੇਟਾਸੇਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਪਰ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 6 (ਐਥਿਕਸ) ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਦੋਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਿੱਟਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ (ਅਤੇ ਭਲਕੇ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸ ਗੁਣ ਹੈ. ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਵੱਡੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ-ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਤੱਕ nonreactive-ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਸੀ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ-ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ, ਗੈਰ-ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਭਟਕ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਹੈਰਾਨ, ਅਪਹੁੰਚ ਗੰਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ-ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ. ਅਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ.