5.4.2 PhotoCity

PhotoCity ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਸਮੱਸਿਆ solves.

ਅਜਿਹੇ Flickr ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, Agarwal et al. (2011) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ 3D ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਮ ਦੇ 150,000 ਤਸਵੀਰ ਵਰਤ ਕੇ "ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਬਣਾਉਣ" ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ. ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਰਗੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸਵੀਰ 3D ਮਾਡਲ (ਚਿੱਤਰ 5.10) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ reconstructions ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸਭ ਫੋਟੋ ਉਸੇ ਹੀ ਬਣਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਮਾਰਤ unphotographed ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਸਨ. ਹੋਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਫੋਟੋ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਡਾਟਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਵ ਰੋਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਪਰ, ਕੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੁੱਚ "ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਬਣਾਉਣ 'ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ?

ਚਿੱਤਰ 5.10: ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਰੋਮ ਤੱਕ 2-ਡੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ 3-ਡੀ ਉਸਾਰੀ. ਤਿਕੋਣ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਅਗਰਵਾਲ et al. 2011) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ.

ਚਿੱਤਰ 5.10: ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਰੋਮ" 2-ਡੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ 3-ਡੀ ਉਸਾਰੀ. ਤਿਕੋਣ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (Agarwal et al. 2011) .

ਕ੍ਰਮ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਥਲੀਨ Tuite ਅਤੇ ਸਾਥੀ PhotoCity, ਇੱਕ ਫੋਟੋ-ਅੱਪਲੋਡ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ. PhotoCity ਦੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਮ, ਕਿਲੇ, ਅਤੇ ਝੰਡੇ (ਚਿੱਤਰ 5.11) ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਖੇਡ-ਵਰਗੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ-ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ-ਅੱਪਲੋਡ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ laborious ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. PhotoCity ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸਤਰ eBird ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੁਣੌਤੀ solves.

ਚਿੱਤਰ 5.11: PhotoCity ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ laborious ਕੰਮ (ਭਾਵ, ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ) ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ (Tuite et al, 2011.).

ਚਿੱਤਰ 5.11: PhotoCity ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ laborious ਕੰਮ (ਭਾਵ, ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ) ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ (Tuite et al. 2011) .

ਕਾਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: PhotoCity ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ 3D ਪੁਨਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਸਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੇ ਅੰਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ (ਕੋਰਨਿਲ 'ਤੇ) ਦੇ URI ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਵ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਜ਼ੁਕ, ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ (ਚਿੱਤਰ 5.12) ਦੋਨੋ ਕਪਸ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਮਤਾ 3D ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ.

ਚਿੱਤਰ 5.12: PhotoCity ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਯੋਗ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਫੋਟੋ ਵਰਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ 3D ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (Tuite et al, 2011.).

ਚਿੱਤਰ 5.12: PhotoCity ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਯੋਗ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਫੋਟੋ ਵਰਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ 3D ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (Tuite et al. 2011) .

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ: PhotoCity ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਸਤਰ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆ solves. ਪਹਿਲੀ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਨ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੀਜ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਬਿਲਟ-ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਭ ਕੀਮਤੀ-ਨਾ ਸਭ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ-ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇੱਥੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਹੋਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਨ (Tuite et al. 2011) :

  • "ਦਿਨ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ [ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ]; ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ, ਬੱਦਲ ਦਿਨ ਸਨ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਕਿਉਕਿ ਘੱਟ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਜੁਮੈਟਰੀ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ. "
  • "ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਬਣ ਫੀਚਰ ਵਰਤਿਆ ਆਪ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇਪੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਿਸਪ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਵੀ ਬੋਨਸ: ਘੱਟ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ "!
  • "5 megapixel ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ 5 ਿਨੱਘੇਿਖਡੌਣੇਵੇਚ ਤੱਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ. , ਪਰਿਸਰ ਖੇਤਰ 'ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਫੋਲਡਰ' ਤੇ ਫੋਟੋ ਿਵਵਸਿਥਤ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਪਲੋਡ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. "

ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਉਚਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਹਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾ.

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, PhotoCity ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀ ਹਨ. ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੱਜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਾਲ, ਸਵੈ-ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.