5.2 ਮਨੁੱਖੀ ਗਣਨਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ; ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ; ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ.

ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਵੱਡੇ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕ ਦੇ ਯਤਨ ਜੋੜ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ prototypical ਉਦਾਹਰਨ ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ 100,000 ਸਵੈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਗੋਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ-ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ-ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 1,000,000 ਬਾਰੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ. ਬਾਰੇ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵ ਕਲਾਸ ਚਾਲੂ ਨਵ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਗਰੀਨ ਮਟਰ. "

ਪਰ ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਜ ਲੇਬਲ ਚਿੱਤਰ ਜ ਹਵਾਲੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਹਨ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ-ਲਈ-ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰਡ-ਲਈ-ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਵੰਡ-ਲਾਗੂ ਕਰ-ਜੋੜ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ (Wickham 2011) , ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਪਹਿਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੀਏ ਵੰਡ-ਲਾਗੂ ਕਰ-ਜੋੜ ਰਣਨੀਤੀ ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.