6.2.2 ਸੁਆਦ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ

ਖੋਜਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਟਾ ਉਖਾੜਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ.

2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਮੀ ਡਾਟਾ ਇੱਕ "ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ' ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਤੇ 2009 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਉਖਾੜਿਆ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ dorms ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਇਹ ਡਾਟਾ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (Wimmer and Lewis 2010) ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ (Lewis, Gonzalez, and Kaufman 2012) . ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ, ਸੁਆਦ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਖੋਜ ਟੀਮ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ( ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ) ਫੰਡ (Lewis et al. 2008) .

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਕਾਲਜ ਸੀ (Zimmer 2010) . ਸੁਆਦ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਖੋਜਕਾਰ ਇਕ "ਨੈਤਿਕ ਖੋਜ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ" ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, (Zimmer 2010) ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਸੀ, (ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਆਈਆਰਬੀ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ). ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਖਬਾਰ ਲੇਖ ਅਜਿਹੇ "ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਖੋਜਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ (Parry 2011) . ਆਖਰਕਾਰ, dataset ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.