6.3 ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ.

ਐਨਾਲਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਮਾਰਿਆ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਲੈਬ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਵੱਧ 100,000 ਲੋਕ ​​ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਚ, Plott (2013) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ. ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ, ਖੋਜਕਾਰ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਧਿਐਨ ਤੱਕ Generalizing, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ-ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਖੋਜਕਾਰ-ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਹੈ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ. ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ. ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ perturb ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ. ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖੋਜ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ. ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ, ਪਰ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰ.

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਖੋਜਕਾਰ-ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਹੈ ਪਾਲਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਗੈਰ ਲੋਕ perturb ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਕੁਝ, ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਣ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਐਨਾਲਾਗ ਵਰਤਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਹ ਹੋਣ ਲਈ. ਹੁਣ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਹਿ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਬ ਹੋਣ ਦੀ. ਅੱਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਲੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਹੈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅੱਜ ਰੁਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ KGB, ਸੀਆਈਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਟਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ amaze ਜਾਵੇਗਾ. ਅੱਗੇ, ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ surveilled ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ.

ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਪੁੰਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ panopticon ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਜੇਰੇਮੀ ਬਿਰਤਬਾਗ ਕੇ ਦੇਰ 18 ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, panopticon ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟ (ਚਿੱਤਰ 6.3) ਹੈ. panopticon ਇੱਕ ਮੱਧ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਮੱਲਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ (Foucault 1995) .

ਚਿੱਤਰ 6.3: panopticon ਨੂੰ ਕੈਦ, ਪਹਿਲੀ ਜੇਰੇਮੀ ਬਿਰਤਬਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ. Center ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈਗੰਬਰ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Willey Reveley ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ, 1791. ਸਰੋਤ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ.

ਚਿੱਤਰ 6.3: panopticon ਨੂੰ ਕੈਦ, ਪਹਿਲੀ ਜੇਰੇਮੀ ਬਿਰਤਬਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ. Center ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈਗੰਬਰ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Willey Reveley ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ, 1791. ਸਰੋਤ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ .

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ (Mayer-Schönberger 2009) . ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੂਚਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ, ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (Ohm 2010) . ਵੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣ (Schauer 1978; Penney 2016) . ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ,-ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਗਿਆਪਨ-ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਵਰਤਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਹੈ. ਲੈਣ- ਸੈਕੰਡਰੀ-ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਟਾ-ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਾਰ-ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿ ਯਹੂਦੀ, ਰੋਮਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ (ਸਾਰਣੀ 6.1) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ (Seltzer and Anderson 2008) . statisticians ਜੋ ਅਮਨ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗਾ ਨੀਅਤ ਸੀ. ਪਰ, ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ-ਜਦ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਦੇਸ਼-ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੋਗ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਰਣੀ 6.1: ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਆਬਾਦੀ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ. ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਅਸਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ Seltzer and Anderson (2008) , ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ Seltzer and Anderson (2008) ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਲੈਣ- ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਤਣ ਸ਼ਾਮਲ.
ਸਥਾਨ ਟਾਈਮ ਨੀਯਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ ਮੰਨਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ 19 ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 20 ਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਤ
ਚੀਨ 1966-76 ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਾ-ਕਲਾਸ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਭੜਕਾਇਆ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ
France 1940-44 ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਜਰਮਨੀ 1933-45 ਯਹੂਦੀ, ਰੋਮਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਹੰਗਰੀ 1945-46 ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਰਮਨ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 1941 ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਬਰੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ
ਜਰਮਨੀ 1940-44 ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਨਾਰਵੇ 1845-1930 Samis ਅਤੇ Kvens ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ
ਨਾਰਵੇ 1942-44 ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਹੰਗਰੀ 1939-43 ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਰੋਮਾਨੀਆ 1941-43 ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾ 1941 ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ 1994 ਟੂਟਸੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 1950-93 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ "ਰੰਗਦਾਰ" popualtions 1951 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਸਲੀ, ਵੋਟਰ disenfranchisement
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 19 ਸਦੀ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਬਰੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 1917 ਸ਼ੱਕੀ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ 1910 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ & ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 1941-45 ਜਪਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ 1940 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਨਪਟਾਿਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 2001-08 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ NCES ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ & ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 2003 ਅਰਬ-ਅਮਰੀਕੀ 2000 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਣਜਾਣ
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ 1919-39 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕਈ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਜ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਵਰਤਣ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਲੈਨਜ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ, ਚੁਣਿਆ ਹੈ. ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੁਆਦ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ. ਹਾਰਵਰਡ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਡਾਟਾ ਅਭੇਦ ਕਰ ਕੇ, ਖੋਜਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ (Lewis et al. 2008) . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ. ਸੁਆਦ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀ ਸੀ. ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ 2026 ਜ 2046 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਪੁੰਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੋਜਕਾਰ-ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ 700,000 ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲ. ਅਤੇ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 5 (ਦੌੜ ਪ੍ਰਯੋਗ) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ. ਹੋਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 5 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਵਧਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਲਾਗਤ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ perturb ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ.

ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ​​ਓਵਰਲੈਪ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਇਸ ਦੇਅਿਨਯਮਤ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਨਿਯਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੈੱਟ) ਆਮ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1981 ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ, ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਅਿਨਯਮਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵਰਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਖੋਜਕਾਰ ਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੇਅਿਨਯਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਿਕਸਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਓਵਰਲੈਪ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨਿਲ' ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ. ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚੱਲ ਲੰਬੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ' ਤੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਕੋਰਨਿਲ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ; ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੋਰਨਿਲ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion-ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ ਕੋਰਨਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ-ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰ ਨਿਯਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੇਅਿਨਯਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਫੀਚਰ-ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ-ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘਾਟ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੋਜਕਾਰ ਸਕਰੈਚ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਖੋਜਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਿਕਸਤ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ.