7.2.3 ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ

ਐਥਿਕਸ ਇੱਕ ਮੱਧ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਚਿੰਤਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ.

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਨੈਤਿਕਤਾ-ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਕਰੇਗਾ ਖੋਜਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਐਡਹੌਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੱਲ ਉਤਪਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੂਲ ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਇ 6. ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਬਣ ਪਹੁੰਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼, ਕਿਉਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ.

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਹੈ (Dwork 2008) . ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. Differentially ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸਾਮੂਹਿਕ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,, ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਹੋਰ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ). ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਰੱਖਣ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਦੇਖਣ ਨੂੰ Dwork and Roth (2014) ਇਕ ਕਿਤਾਬ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ. ਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈ.

ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਹਲਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ.