4.5 ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨਾ ਬਣਾ

ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ.

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ. ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ; ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਜਰਬੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ: ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ. ਅਤੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਨ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ. ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਮਿਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ-ਆਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੰਟਰੋਲ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ (ਚਿੱਤਰ 4.11). ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 4.11: ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਵਪਾਰ-ਆਫ ਦੇ ਸੰਖੇਪ. ਦੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, randomization, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ. ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ; ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਨਮਤਿ (Falk ਅਤੇ Heckman 2009) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਚਾਹੁਣ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ.

ਚਿੱਤਰ 4.11: ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਵਪਾਰ-ਆਫ ਦੇ ਸੰਖੇਪ. ਦੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਅਤੇ ​​ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, randomization, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ. ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ; ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਨਮਤਿ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੈ (Falk and Heckman 2009) . ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਚਾਹੁਣ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ.