4.5.2 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਬਦਲ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਸਰਕਾਰ, ਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਤਜ਼ਰਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ 61 ਲੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਦੇ ਇੱਕ; ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਜਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ, ਇੱਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ੍ਸ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ "ਮੁੜ-ਫਰੇਮ" ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ.

ਕੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਹੈ ਪਾਸਚਰ ਦਾ Quadrant ਹੈ (Stokes 1997) . ਕਈ ਖੋਜਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ-ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਥੀ-ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋਚ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੂਈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਤੋੜ ਖੋਜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ fermentation ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ beet ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ microorganism ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ. ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ-ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ fermentation-ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ. ਰਿਸਰਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ (ਜ ਨਾ) ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ (ਜ ਨਾ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕੁਝ ਖੋਜ-ਵਰਗੇ Pasteur's-ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ (ਚਿੱਤਰ 4.16) ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਪਾਸਟਰ ਦੇ Quadrant-ਖੋਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢ ਦੋ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਲ-ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਇੱਕ: ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੋਗੇ.

ਚਿੱਤਰ 4.16: ਪਾਸਚਰ ਦਾ Quadrant (ਸਟੋਕਸ (1997) ਤੱਕ ਅੰਜੀਰ 3.5 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ). ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਖੋਜ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ (ਜ ਨਾ) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮੰਗ (ਜ ਨਾ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੌਰ ਖੋਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਗ ਦੇ ਜਰਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ beet ਜੂਸ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਕੰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਤੱਕ ਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ Niels Bohr ਤੱਕ ਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ. ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਲਈ ਸਟੋਕਸ (1997) ਦੇਖੋ.

ਚਿੱਤਰ 4.16: ਪਾਸਟਰ ਦੇ Quadrant (ਤੱਕ ਅੰਜੀਰ 3.5 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Stokes (1997) ). ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ "ਬੁਨਿਆਦੀ" ਜ "ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ" ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਖੋਜ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ (ਜ ਨਾ) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮੰਗ (ਜ ਨਾ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਖੋਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਰਾਬ which ਰੋਗ ਦੇ ਜਰਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ beet ਜੂਸ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਕੰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਤੱਕ ਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ Niels Bohr ਤੱਕ ਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ. ਦੇਖੋ Stokes (1997) ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਲਈ.

ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਕਸਰ ਇੱਕ / ਬੀ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਦੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਟੈਸਟ: A ਅਤੇ B). ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ-ਦੁਆਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਦਾਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਅਸਰ' ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਸਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ (Bond et al. 2012) .

2 ਨਵੰਬਰ, 2010-ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਙਗਰੈੱਸਨਲ ਚੋਣ-ਸਾਰੇ 61 ਲੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਵੱਧ ਹਨ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਉਪਭੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਨਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ (ਚਿੱਤਰ 4.17) ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

  • ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ.
  • ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕਯੋਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ (ਜਾਣਕਾਰੀ), ​​"ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ".
  • ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕਯੋਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ "ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ + ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੀ "ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ" (ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ) ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ.

Bond ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ: ਵੋਟ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ. ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਰੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਸਨ ਕਰੋ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ "ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ" (ਬਾਰੇ 20% ਬਨਾਮ 18%). ਅੱਗੇ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਜਕਾਰ ਬਾਰੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਉਪਲੱਬਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਲੀਨ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.39 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ (ਚਿੱਤਰ 4.17) ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ.

ਚਿੱਤਰ 4.17: ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਆਊਟ--ਵੋਟ ਤਜਰਬੇ (. Bond et al 2012) ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਦਰ' ਤੇ ਵੋਟ. ਬਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 95% ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹਨ. ਗਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 4.17: ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਆਊਟ--ਵੋਟ ਤਜਰਬੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ (Bond et al. 2012) . ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੋਟ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਦਰ' ਤੇ ਵੋਟ. ਬਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 95% ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹਨ. ਗਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਆਊਟ--ਵੋਟ ਸੁਨੇਹੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ-, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰ playfully ਇੱਕ "ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੇਰ" -increased ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ. ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨਰ ਦੇਖਿਆ ਜ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਨਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੋਟ ਜ ਦੋਨੋ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਭਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੇਖੋ, Bakshy, Eckles, et al. (2012) ).

ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੋਟ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ (ਵੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Lewis and Rao (2015) ). ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਕਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ-ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ Bond et al. (2012) ਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ-'ਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਯਕੀਨ.

ਪਰ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਹਾਲਾਤ-ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ-ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੰਡ: ਨਮੂਨਾ ਦੇ 98% ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਭੋਰਾ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਵੰਡ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ 1/3 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈ ਸੀ. ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਾਪਸ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ 1% ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਲਈ 1% ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ. ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ + ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "perturb ਅਤੇ ਪਾਲਨਾ" ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਜਰਬੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ. ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਮਲੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਭਾਵ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ.

ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ / ਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸਿਕੰਦਰ Coppock, ਅੰਦ੍ਰਿਯਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ Ternovski (2016) ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਸਥਾ (ਸੰਭਾਲ ਵੋਟਰ ਦੇ ਲੀਗ) ਦੇ ਨਾਲ partnered. ਖੋਜਕਾਰ ਦੋਨੋ ਜਨਤਕ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਧੀ ਸੁਨੇਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ. ਖੋਜਕਾਰ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ retweet ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ.

ਟੇਬਲ 4.3: ਖੋਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਟਾਟੀਓਨ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਫੀਡ Bakshy, Rosenn, et al. (2012)
ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ' ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਪੱਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ Bapna et al. (2016)
ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ Allcott (2011) ; Allcott and Rogers (2014) ; Allcott (2015) ; Costa and Kahn (2013) ; Ayres, Raseman, and Shih (2013)
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ Aral and Walker (2011)
ਫੈਲਾ ਤੇ ਵਿਧੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Taylor, Bakshy, and Aral (2013)
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Bakshy, Eckles, et al. (2012)
ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਕੈਟਾਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਆਵਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਨਲਾਈਨ Simester et al. (2009)
ਸੰਭਾਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Gee (2015)
ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Muchnik, Aral, and Taylor (2013)
ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ Coppock, Guess, and Ternovski (2016)

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੇਬਲ 4.3 ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ: ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਗੇ, ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ, ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ Quadrant ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ.