6.2.1 ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion

700,000 ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸੀ.

2012 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਲਗਭਗ 700,000 ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ contagion ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੋਗੇ. ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਇੱਕ "ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਘਟਾ" ਗਰੁੱਪ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਪੋਸਟ; ਇੱਕ "ਉਸਾਰੂ ਘਟਾ" ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਧੰਨ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ; ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ. "ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਘਟਾਇਆ" ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ ਲਗਾਤਾਰ "ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਘਟਾ" ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਿਨਾ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. "ਉਸਾਰੂ ਘਟਾਇਆ" ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਖੋਜਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੂ-ਘਟਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ, ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਰਤਿਆ. ਇਸੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕਤਾ-ਘਟਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਘੱਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ. ਇਸ ਲਈ, ਖੋਜਕਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ contagion ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਧਿਆਇ 4 ਵੇਖੋ.

ਬਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੋਨੋ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ​​ਪ੍ਰੈਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਣਾ ਸੀ. ਦੋ ਮੁੱਖ ਅੰਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ: 1) ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਿਆਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰੂਪ-ਦੇ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ 2) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤਾ (Grimmelmann 2015) . ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਕਾਰਨ ਜਰਨਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ "ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੈ ਕਿ" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ (Verma 2014) . ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੀਬਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੈੱਡੋ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (Meyer 2014) . ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਚੱਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .