5.2.3 ਸਿੱਟਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ-ਕੰਮ-ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ. ਉਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੰਡ-ਲਾਗੂ ਕਰ-ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਬਿਨਾ ਲੋਕ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ. ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਣਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ.

ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜਕਾਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਕੋਡ, ਜ ਲੇਬਲ ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ, ਜ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਣ ਇੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀ ਹਨ; ਉਹ ਖੋਜ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹਨ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਭੀੜ-ਕੋਡਿੰਗ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਮਨਮਤਿ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰਣੀ 5.1 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਕੈਨੀਕਲ Turk) ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਵੋਗੇ.

ਸਾਰਣੀ 5.1: ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ.
ਸੰਖੇਪ ਡਾਟਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਕੀਟਾਟੀਓਨ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਡਿੰਗ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ Benoit et al. (2015)
200 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਸ ਤੇ ਖਬਰ ਲੇਖ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ Adams (2014)
ਅਖਬਾਰ ਲੇਖ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ Budak, Goel, and Rao (2016)
ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1 ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ Grayson (2016)
ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਚਿੱਤਰ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ Soeller et al. (2016)

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗਣਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Schawinski ਅਤੇ Lintott ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਗਲੈਕਸੀ ਚਿੜੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗਲੈਕਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਚੰਗੀ-ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ. ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੈ. ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ-ਕੰਮ-ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ. ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਤ ਵੀ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.