6.4.4 ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਆਦਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਆਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਖੋਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਰੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਆਦਰ ਹੈ. ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੈਨਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਨਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਆਦਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸੂਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਪਕ ਝਲਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਐਨਾਲਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਖੋਜ-ਅਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ-ਖੋਜਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ. ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਚ ਹੈ.

(1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ (2) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਮੈਨਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਆਦਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ. ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਪਾਲਣਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਦੇ-ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਰਚਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ. ਉੱਥੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਇਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਦੋਨੋ ਵੇਰੀਜੋਨ ਅਤੇ AT & T ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਰੋਕਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਸੀ (Vaccaro et al. 2015) . ਖੋਜਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ-ਦੇ-ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਬਾਉਟ, ਜੇਕਰ ਖੋਜਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Soeller et al. (2016) ). ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਪਣ ਜੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (Sandvig and Karahalios 2016) .

ਅੱਗੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟੀਚੇ, ਢੰਗ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮਿਕਾ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁੰਝਲਤਾ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Grimmelmann (2015) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ Contagion Maryland ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, Maryland ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ 917, 2002 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਨਿਯਮ ਸੁਰੱਖਿਆ Maryland ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਾਰੇ ਖੋਜ, ਫੰਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ (ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਖੋਜ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) 'ਤੇ. ਪਰ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ Maryland ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ 917 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ [ Grimmelmann (2015) ; ਪੀ. 237-238]. ਅਭਿਆਸ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰ ਜੱਜ ਨਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 50 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ. ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ. Encore, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 170 ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ. ਵਰਣਪੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਖੋਜਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਅਣਜਾਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯੋਗ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਓਪਨ ਪਹੁੰਚ, ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ-ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਥ-ਬਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੈ: ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਪਰਸਨਜ਼, ਭਲਾਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਰ: ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ, Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਜਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਦਿਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ, ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ debriefing ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਲਾਈ ਸੱਦਿਅ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ debriefing ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਅਸੂਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਪਾਰ-ਆਫ ਦੀ ਮਦਦ, ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ.