2.4.1.2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਗਠਨ

ਖੋਜਕਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਦੋਸਤੀ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ. ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹਨ. ਦੋ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਨ. ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋਨੋ Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (2009) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ, ਖੋਜਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਤਿੰਨ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ: 1) ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 2) ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, dorms, ਕਲਾਸ) ਅਤੇ 3) ਜਨ ਦੀ ਬਣਤਰ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ interrelationships ਸਮਝਣਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਜਨ-ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੰਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੀ.

Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਪਰ, ਇਹ ਈ-ਚਿੱਠੇ ਕੁੜੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ, Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਇਹ ਈ-ਚਿੱਠੇ ਮਿਲਾ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਨ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤ,, ਇਕੱਠੇ Kossinets ਲੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਸਮਝ ਨੈੱਟਵਰਕ ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਾਟਾ ਬਣਤਰ ਸੀ.

ਪਰ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ 'ਤੇ. ਜਦ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰੇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ (ਹਿੱਸਾ 2.3.2.1) ਵਿਚ ਚਰਚਾ, ਲਿਖਤੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਵਾਰ \ (t \) 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਉਹ ਈ (\ (i \)\ (ਜੰਮੂ \) ਅਤੇ \ (ਜੰਮੂ \)\ (ਦੂਜੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ \)) ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀ ਸਨ; ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਨ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ cutoffs-ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਦਿਨ ਜ 90 ਦਿਨ-ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਵਾਰ Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਅਧੂਰਾਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਉਸਾਰਨ ਗੁੰਮ ਗੁੰਮ), ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਫ਼ੌਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੀ: 1) ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 2) ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, dorms, ਕਲਾਸ) ਅਤੇ 3) ਜਨ ਦੀ ਬਣਤਰ. ਪਿਛਲੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਨ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖੋਜਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਧੂਰੇ ਡਾਟਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ. ਇਸ ਲਈ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕੇ, Kossinets ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ evolutions ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗ ਸਨ.