6.2 Tre eksempler

Digital alder samfunnsforskning vil innebære studier hvor fornuftige, velmenende mennesker vil være uenige om etikk.

For å holde diskusjonen om forskningsetikk betong, vil jeg starte med tre eksempler på digitale alder studier som har generert etisk kontrovers. Jeg har valgt disse spesielle studier av to grunner. Først, det er ingen enkle svar på noen av dem. Det er, tror jeg at fornuftige, velmenende mennesker vil være uenige om hvorvidt disse studiene skal ha skjedd, og hvilke endringer som kan forbedre dem. Denne mangelen på enkle svar er karakteristisk for enkelte studier i dag, og jeg forventer at det vil bli mer vanlig i fremtiden. For det andre, disse tre studiene legemliggjøre mange av de prinsipper, rammeverk, og områder av spenning som vil følge senere i kapitlet.