6.2 Tre exempel

Digitala tidsåldern social forskning kommer att innebära studier där rimliga, välmenande människor kommer att vara oense om etik.

För att hålla diskussionen om forskningsetik betong, ska jag börja med tre exempel på digitala ålders studier som har genererat etiska kontroverser. Jag har valt dessa särskilda studier av två skäl. För det första finns det inga enkla svar om någon av dem. Det vill säga, jag tror att rimliga, välmenande människor kommer att vara oense om huruvida dessa studier skulle ha hänt och vilka förändringar som kan förbättra dem. Denna brist på enkla svar är kännetecknande för vissa studier idag, och jag förväntar mig att det kommer att bli vanligare i framtiden. För det andra, dessa tre studier förkroppsligar många av de principer, ramar och oroshärdar som kommer att följa senare i kapitlet.