6.2 три примера

Digital възраст социални изследвания ще включва проучвания, където разумни, добронамерени хора ще спорят за етика.

За да се запази на обсъждането на етика на научните изследвания бетон, Ще започна с три примера за дигитални изследвания възрастови, които са генерирали етично противоречия. Аз бях избран тези конкретни проучвания по две причини. Първо, няма лесни отговори за всяка от тях. Това е, аз мисля, че разумни, добронамерени хора ще спорят за това дали тези изследвания трябва да се случи и какви промени може да ги подобрят. Тази липса на лесни отговори е характерна за някои проучвания днес, и аз очаквам, че ще стане по-често в бъдеще. Второ, тези три проучвания въплъщават много от принципите, рамки, както и областите на напрежение, които ще последват по-късно в тази глава.