6.2 Tres exemplos

Era dixital investigación social implicará estudos en que razoables, persoas ben intencionadas van desacordo sobre ética.

A fin de manter o debate da ética na investigación concreta, eu vou comezar con tres exemplos de estudos era dixital, que xeraron controversia ética. Eu seleccionei estes estudos específicos por dúas razóns. En primeiro lugar, non hai respostas fáciles sobre calquera deles. É dicir, creo que razoables, persoas ben intencionadas van desacordo sobre se estes estudos debería acontecer e que cambios poderían mellora-los. Esta falta de respostas fáciles é característica dalgúns estudos hoxe, e eu espero que vai facer máis común no futuro. En segundo lugar, estes tres estudos incorporan moitos dos principios, estruturas e zonas de tensión que se seguirán máis tarde neste capítulo.