6.2 שלוש דוגמאות

מחקר חברתי בעידן הדיגיטלי יהיה כרוך במחקרים שבהם סביר, אנשים בעלי כוונות טובות לא יסכימו על אתיקה.

על מנת לשמור את הדיון אתי מחקרי קונקרטי, אני אתחיל עם שלוש דוגמאות של מחקרים בעידן דיגיטליים שיצרו מחלוקת אתית. בחרתי מחקרים אלה בפרט משתי סיבות. ראשית, אין תשובות קלות על אף אחד מהם. כלומר, אני חושב שאנשים סבירים, בעלי כוונות טובים יהיו חלוקים בשאלות אם על המחקרים הללו היו צריכים לקרות ומה שינויים עשויים לשפר אותם. זה חוסר תשובות קלות אופייני כמה מחקרים היום, ואני מצפה שזה יהפוך נפוץ יותר בעתיד. שנית, מחקרים אלה שלושה לגלם רבים מעקרונות, מסגרות, ותחומי המתח יעברו בהמשך הפרק.