6.2 Τρία παραδείγματα

Ψηφιακή εποχή κοινωνική έρευνα θα περιλαμβάνει μελέτες, όπου λογικό, καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα διαφωνήσουν σχετικά με τη δεοντολογία.

Προκειμένου να διατηρηθεί η συζήτηση για τη δεοντολογία της έρευνας σκυροδέματος, Θα ξεκινήσω με τρία παραδείγματα μελετών ψηφιακής εποχής που έχουν δημιουργήσει ηθική διαμάχη. Έχω επιλεγεί αυτά τα συγκεκριμένα μελέτες για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σχετικά με κάποιο από αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι εύλογα, καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα διαφωνήσουν για το αν αυτές οι μελέτες θα πρέπει να έχει συμβεί και τι αλλαγές θα μπορούσαν να βελτιώσουν. Αυτή η έλλειψη εύκολες απαντήσεις είναι χαρακτηριστικό κάποιων μελετών και σήμερα, και περιμένω ότι θα γίνει πιο κοινά στο μέλλον. Δεύτερον, αυτές οι τρεις μελέτες ενσωματώνουν πολλές από τις αρχές, τα πλαίσια, και τομείς της έντασης που θα ακολουθήσει αργότερα στο κεφάλαιο.