6.2 Tres exemples

La investigació social era digital implicarà estudis en què raonables, persones ben intencionades poden discrepar sobre l'ètica.

Per tal de mantenir la discussió de l'ètica de la investigació concreta, vaig a començar amb tres exemples d'estudis d'edat digitals que han generat controvèrsia ètica. He seleccionat aquests estudis particulars per dues raons. En primer lloc, no hi ha respostes fàcils sobre qualsevol d'ells. És a dir, crec que raonables, persones ben intencionades no estaran d'acord sobre si aquests estudis haurien d'haver succeït i quins canvis podrien millorar-los. Aquesta manca de resposta fàcil és característic d'alguns estudis avui en dia, i espero que arribi a ser més comuns en el futur. En segon lloc, aquests tres estudis encarnen molts dels principis, marcs, i les zones de tensió que seguiran endavant en aquest capítol.